Options Coaching K10– Kiếm tiền từ Giao dịch Quyền chọn

chiến lược đầu tư covercall

Giới thiệu về lớp Options Coaching:Options Coaching là một chương trình huấn luyện về giao dịch Chứng Khoán và Quyền Chọn ở thị trường Mỹ do mình tổ chức. Bạn có thể đọc phản hồi sau khóa học mọi người có thể xem ở cuối bài giới thiệu này – mình tự tin là chưa có … Chi tiết

Options Coaching K02 – Kiếm tiền từ Giao dịch Quyền chọn

Hiện tại, sau 7 năm. Người ta nói, nếu bạn bỏ ra 10 nghìn giờ làm việc nghiêm túc trong bất kì lĩnh vực nào thì bạn cũng trở thành chuyên gia. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian hơn con số 10 nghìn giờ đó rất nhiều, không đi đường tắt. Trong cả thực tế hay lý thuyết, tôi có thể tự tin mà nói với các bạn rằng. Trong các chiến thuật Option mà tôi sử dụng, TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
Chính vì thế, sau nhiều thời gian cân nhắc và được một số người bạn đề nghị. Chương trình đào tạo Options – Coaching ra đời.

Tôi gọi nó là chương trình đào tạo nhưng lại là Coaching chứ không phải Teaching hay Training bởi vì trong khóa đào tạo này, SỰ KHÁC BIỆT lớn nhất mà các bạn được học không chỉ nằm ở phần lý thuyết được phân tích kỹ càng từng khía cạnh mà còn là CẦM TAY CHỈ VIỆC.