KHI NÀO THÌ NÊN MUA VÀO CỔ PHIẾU VÀ BÀI HỌC TỪ NHỮNG CUỐN SÁCH.

KHI NÀO NÊN MUA CỔ PHIẾU

Linh hồn của đầu tư giá trị là “hãy mua một cổ phiếu mà giá cả đang thấp hơn giá trị thực của chính nó”. Điều này phụ thuộc lớn vào việc bạn xác định giá trị thực của cổ phiếu này như thế nào.Trong một bài viết khác mình sẽ trình bày quan điểm của mình về việc xác định giá trị thực sự của một cổ phiếu.

Sau đó tìm hiểu mình mới biết rằng cho dù Benjamin mua cổ phiếu như vậy nhưng ông vẫn bị thua lỗ nhiều lần. Bởi vì các công ty mà ông mua cổ phiếu không phải công ty nào cũng kinh doanh thành công sau vài năm.

Để giải quyết vấn đề mà Benjamin Graham gặp phải này, học trò của ông, nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett đã tìm ra một cách xử lý cực kì hay. Thay vì bất kì công ty nào có giá cổ phiếu thấp hơn giá trị cũng mua thì hãy chọn những CÔNG TY TỐT, mà cổ phiếu của chúng đang thấp hơn giá trị được bạn định giá rồi mua chúng. Ỏ đây chúng ta lại vấp phải một vấn đề khác – thế nào là công ty tốt?